Vastuullinen matkailu ja ekomatkailu

Ekomatkailu määritellään lyhyesti ”vastuullisena matkailua luonnonalueille, ympäristöä säästäen ja paikallisen väestön hyvinvointia ja taloutta parantaen" (TIES, 1990).

Phoxinus Ecotouristic Services Ltd toteuttaa ekomatkailun arvot ja kestävän matkailun periaatteet seuraavalla tavalla:

 • Ei ravintoloita, ei hotelleja, ei pitopalveluja koko viikon aikana:
 • runsas aamiainen – vain kotitekoista lähiruokaa, mm. luomutilojen luomituotteita, perinteisiä unkarilaisia herkkuja suoraan paikallisilta tuottajilta ja perhe-yrityksiltä
 • Paikallista ruokaa, paikallisia ihmisiä Balatonilla, ei mitään massamatkailun aktiviteetteja.
 • Kohtaaminen paikallisen viinikulttuurin kanssa: käynti joka ilta ykkösluokan perhekoon viinitilalla, jossa omistaja perheineen valmistaa ruokaa ryhmälle: pääset nauttimaan perinteisiä unkarilaisia kotiruokia kotityyliin. Jokainen viinitila tarjoilee omia parhaita viinejään suoraan kellarista. Sommelieerit puhuvat englantia. Saat myös tutustua viinitarhoihin, kellareihin ja perehtyä viininvalmistamisen prosessiin.
 • Yksi ilta vietetään mainiossa viinantislaamossa, jossa omistaja esittelee viinaansa sekä tislauksen prosessia puhtaista hedelmistä, ja lisäksi hän valmistaa ruokaa ryhmälle.
 • Monet tarjoamistamme käsityöläisruoista ja juomista ovat saaneet Balatonin ylämaan yhteistyö -nimisen eurooppalaisen alueellisen laatumerkin.
 • Yhteen viinitiloista matkataan hevoskärryillä eikä minibussilla.
 • Päiväohjelmat toteutetaan Balatonin ylämaan kansallispuistossa, katso valikko Päiväohjelmat: geologiseen perintöön, luontoon, kasvistoon ja eläimistöön tutustutaan kansallispuiston ammattioppaiden avulla (he puhuvat myös englantia).
 • Lyhyt retki tehdään ihailemaan basalttiurkuja, geysirkeiloja, puhvelireservaattia, ym.
 • Ohjelman olennainen osa on lintubongaus suojellulla vesialueella.
 • Vapaa-aikaa voi viettää mm. ekoaktiviteettien parissa, pyöräillen tai järvessä uiden tai soudellen.
 • Tarjonnassa eko-ääriurheilua: varjoliitoa, luolatutkimusta, purjehdusta.
 • Majoitus järjestyy kaikilla mukavuuksilla varustetussa, paikallisen perheen ylläpitämässä maalaistalossa, joka on sisustettu puisilla ja kansanomaisilla esineillä.
 • Tarjoamme matkailupalveluja vain pienille ryhmille, viikottain korkeintaan 18 hengelle.

Uskomme siihen, että ekomatkailu auttaa:

 • matkailun kestävyyden valtavirtaistamisessa ja myönteisten muutosten siivittämisessä koko alalla,
 • luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuden säilyttämisessä ekosysteemin suojelun kautta,
 • luonnon monimuotoisuuden kestävän hyödyntämisen edistämisessä tarjoamalla työmahdollisuuksia paikalliselle väestölle,
 • sosiaalisia ja taloudellisia etujen jakamisessa paikallisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen kanssa heidän tietoon perustuvan suostumuksensa ja osallistumisensa kanssa ekomatkailuyritysten johtamiseen,
 • matkailun edistämistä koskemattomiin luontovaroihin, pitäen ensisijaisesti huolta ympäristövaikutusten minimoinnista,
 • matkailun ympäristörasitteiden minimoinnissa,
 • tekemässä tarjontaa edullisemmaksi ja luksustuotteiden aikaansaaman tuhlauksen välttämisessä,
 • paikallisen kulttuurin, kasviston ja eläimistön korostamisessa ensisijaisina vetovoimina,
 • paikallista väestöä tämän matkailumuodon taloudellisesta hyödyntämisessä suuremmassa määrin kuin massamatkailusta.

Balatonin alueen ekomatkailupalkintoja ja -jäsenyyksiä:

1. Vuoden 2014 Eurooppalainen kylänuudistuspalkinto myönnettiin Unkarin Tihanyille. Yksityiskohtaisia tietoja löytyy valikon Päiväohjelmat osuudesta Tihanyin esittely

2. Tihanyin luontoaarteet tunnustettiin euroopanlaajuisesti vuonna 2003 kun Euroopan neuvoston niemimaalle antamalla Eurooppalaisella luonnonsuojelualuediplomilla.

3. Kis-Balaton, valtava vesialue, on ainutlaatuinen elinympäristö koko Euroopassa, minkä johdosta se on aina ollut kansainvälisen luonnonsuojelun kohteena. Ei ole siis yllättävää, että Unkarin liittyessä Ramsarin sopimukseen vuonna 1979, Kis-Balaton otettiin mukaan ”kansainvälisesti merkittävien vesialueiden luetteloon”.

4. Tihanyin Laventelitalon vierailukeskus voitti vuonna 2011 valtakunnallisen tittelin ”Vuoden ekomatkailun vierailukeskus”.

5. Olemme ylpeitä siitä, että Bakony–Balaton Geopuisto on ollut jäsenenä Euroopan Geopuistoverkostossa 20. syyskuuta 2012 pitäen!

6. Natura 2000 on Euroopan unionin ekologinen verkosto. Unkarin liityttyä Unioniin myös Pannonian alue on lisätty EU:n 6:een biomaantieteelliseen alueeseen. Balatonin alueelta löytyy useita lajeja ja elinympäristötyyppejä, joita ei löytynyt EU:n 15 jäsenmaasta. Vain Unkarista löytyvät elinympäristötyypit ja lajit tunnetaan nk. ”pannonikumeina”.

Jos olet sitoutunut kestävään ja vastuulliseen matkailuun, nämä tiedot saattavat kiinnostaa sinua:

Balatonin ylämaan kansallispuisto tunnetaan luonnonkauneutensa lisäksi myös biodiversiteetistään. Se on lukuisten harvinaisten ja siten suojeltujen kasvi-, eläin- ja sienilajien kotina. Yksi täkäläisistä tyypillisistä elinympäristöistä on karstin pensasmetsä, jota löytyy mm. Tihanyista ja Keszthelyin vuorista. Se on Välimeren alapuolista metsää, jossa on puulajeja kuin esimerkiksi mannasaarni (Fraxinus ornus), turkintammi (Quercus cerris), niverävaahtera (Acer campestre) ja tunnuskuvallinen peruukkipensas (Cotinus coggygria), jonka lehdet muuttuvat lokakuussa upean punaisiksi ja purppuranvärisiksi. Näissä metsissä on erittäin rikasta aluskasvustoa, jossa on paljon suojeltuja kasvilajeja. Metsät ja ruohovartiset voivat olla peräisin viimeiseltä jääkaudelta, ja sopivassa maaperässä tai kallioissa ne selviytyvät suojatuissa ja kylmissä ympäristöissä. Karstisten metsien jäänteet säilyvät niillä alueilla, joissa mäen vastakohtaisissa rinteissä kohtaa kaksi mikroilmastoa. Tämä elinympäristö suosii myös valkosaraa (Carex alba) ja gotlanninkastikkaa (Calamagrostis varia). Hieno, keltakukkainen monivuotinen italiantalventähti (Eranthis hyemalis) on myös jääkauden jäänteitä ja se on aikaisimmin kukkiva, jo helmikuussa kellertävä kasvi.

Kansallispuiston todennäköisesti tunnuskuvallisin kukkakasvi on jauhoesikko (Primula farinosa). Se viihtyy suoalueilla, jossa lämpötila on tasaista ja ympäristöä hieman alhaisempaa. Tämä esikko on jo melkein kokonaan hävinnyt, vain muutamat eristyneet elävät enää Kálin altaassa, mutta kun se on herkässä elinympäristössä elävä, ankarasti suojeltu laji, alueelle pääsy on kielletty. Kukka näkyy kansallispuiston logossa.

Orkideoita kasvaa muuallakin kuin trooppisissa sademetsissä, muun muassa Euroopan niityillä ja metsissä. Saatat löytää jotkin orkideoista aluskasvustosta tai emäksisiltä niityiltä, esim. soikkokämmekän (Orchis militaris), ruusukekalkkukämmekän (Anacamptis morio), hentohämähäkkiorhon (Ophrys sphegodes), mehiläisorhon (Ophrys apifera) ja mahtavan Adrian kämmekän (Himantoglossum adriaticum). Ei tarvitse korostaa erikseen, että kaikki nämä henkeäsalpaavan kauniit kasvit ovat suojeltuja.

Näin värikkään elinympäristöjen ja vesialueiden mosaiikin eläimistö on luonnollisesti yhtä monimuotoista kuin kasvistokin. Vain mainitaksemme joitakin hienoimmista hyönteisten edustajista täältä löytyy mm. tamminkainen (Lucanus cervus), joka on helposti tunnistettava ”sarvistaan”, samaten kuin sarvikuonokas (Oryctes nasicornis). Tavallisten perhosten lisäksi täällä elää myös harvinaisia, esimerkiksi isokultasiipi (Lycaena dispar) ja luppusinsiipi (Maculinea teleius), jonka toukat kasvavat muurahaisperässä, sekä ihmeellisen kaunis kirjoritari (Zerynthia polyxena). Kis-Balatonin tarkasti suojelluilla vesialueilla leijailee monta sudenkorentoa ja hentosudenkorentoa vielä marraskuun mietoina päivinä.

Kis-Balatonilla on ainutlaatuisen rikas eläimistö, johon kuuluu 600 suojeltua eläinlajia, joista 260 on lintuja. Puolet niistä pesivät vesialueilla, loput ovat muuttolintuja. Mahtava jalohaikara (Egretta alba) on Unkarin luonnonsuojelun tunnusmerkki. Silkkihaikara (Egretta garzetta) on puolta pienempi. Molemmat jäävät meille koko vuodeksi, samaten kuin harmaahaikara (Ardea cinerea). Ruskohaikaran (Ardea purpurea) ravintoon kuuluu pääasiallisesti sammakoita, ja se lähtee meiltä syyskuussa lämpimämpiin maihin. Sama pätee myös yöhaikaraan (Nycticorax nycticorax), mutta niiden ollessa läsnä pajut värjäytyvät miltei sinisiksi. Jos sinulla käy hyvä onni, huomaat myös Euroopan pienimmän haikaran, pikkuhaikaran (Ixobrychus minutus). Kaulushaikaran (Botaurus stellaris) ääni soi kuin iso urkupilli, mutta kun se lähtee piiloon, sitä on vaikea huomata. Kaislikossa elää monta pientä laululintulajia, muun muassa rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus), viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis) ja osmankäämikerttunen (Acrocephalus melanopogon). Notkea petolintu, the ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) viettää koko elämänsä kaislikon lähellä, se pesii siellä ja valitsee saaliinsa mahdollisuuden tarjoutuessa yllä mainittujen laululintujen seasta. Sinisuohaukka (Circus cyaneus) saapuu lokakuun lopulla ja viettää talvensa täällä. Suurin ja mahtavin petolintu on merikotka (Haliaetus albicilla). Sorsanlajit vaihtuvat kuukausittain, niitä lähtee ja saapuu jatkuvasti, ja ne jäävät muutamaksi kuukaudeksi näyttääkseen aina jotakin uutta lintubongareille. Yleisimmät lajit tarkistuslistalla ovat sinisorsa (Anas platyrhynchos), harmaasorsa (Anas strepera), haapana (Anas penelope), lapasorsa (Anas clypeata), ja pienemmät: tavi (Anas crecca) ja heinätavi (Anas querquedula) sekä mahtavammat: punapäänarsku (Netta rufina) ja ruskosotka (Aythya nyroca). Tietysti vedessä tai taivalla voi nähdä säännöllisesti myös lokkeja, tiiroja, merimetsoja, pikkumerimetsoja, kahlaajia, rantakanoja, räikkiä ja hanhia. Kesällä vesialueiden yllä lentelee valtavia mehiläissyöjän (Merops apiaster) parvia.

Eläimistön muita edustajia ovat vaarattomat käärmeet, esimerkiksi noppakäärme (Natrix tessellata) sekä lukuisat sammakko- ja salamanterilajit. Puolet maailman koirakalapopulaatiosta (Umbra krameri) elää Kis-Balatonin vesissä. Mikä tulee nisäkkäisiin, alue on 13 lepakkolajin ja kultasakaalin (Canis aureus) kotina. Kaislikossa ja suovesillä näkee usein myös metsäkauriita ja saksanhirviä.

Miksi olemme valinneet Phoxinus-kalan nimen yhtiön nimeksi edustamaan Unkarin ensimmäistä ekomatkailun ja vastuullisen matkailun ohjelmaa?

Phoxinus eli mutu on särkikaloihin kuuluva makean veden kala, joka viihtyy kylmissä ja happirikkaissa elinympäristöissä. Phoxinus elää Tapolcan luolajärvessä (lomaohjelmaamme sisältyy käynti Tapolcan luolassa, katso Päiväohjelmat) ja se on valitettavasti mukana IUCN:n laatimassa uhanalaisten lajien PUNAISESSA luettelossa. IUCN = Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto

IUCN:n vuodesta 1964 ylläpitämä uhanalaisten lajien punainen luettelo on maailman kattavin luettelo ja ensisijainen lähde biologisten lajien maailmanlaajuisesta suojelutilanteesta.

European Territorial ’Rural Quality’ Brand.

Pääset nauttimaan unohtumattomasta gastronomisesta elämyksestä ja uppoutumaan Balatonin ylämaan makujen, aromien, tuoksujen, nektarien, viinien ja viinojen harmoniaan.

Yhdistys ”Balatonin ylämaan yhteistyö” jäsenineen on liittynyt eurooppalaiseen ”alueelliseen laatumerkkiin”.

Alueellisen laatumerkin nimi on Balatonin ylämaan yhteistyö.

Runsaan kotitekoisen aamiaisen ja viinitilojen kotityylisten illallisten kautta saat maistaa useita paikallisia ruokia ja juomia, joille laatumerkki on myönnetty.

Eurooppalaista alueellista laatumerkkiä saavat käyttää vain organisaation yhteistyökumppanit, joille Eurooppalainen alueellinen laatumerkkiyhdistys antaa kirjallisen luvan.

Laatumerkin käyttäjät sitoutuvat täyttämään laatumerkkisääntöjen yleiset ehdot, muun muassa yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyen, sekä tiettyjä tuote- ja palveluryhmiä koskevat erikoissäännöt.

Laatumerkin käyttöönoton yhteydessä käyttäjät sitoutuvat

 • kollektiivisesti edistämään maalaisalueilla ja ensisijaisesti Balatonin ylämaassa tuotettuja palveluja ja tuotteita, sillä he tuntevat vastuun yhteiskunnallisten ja taloudellisten yhteistyömuotojen vahvistamisesta
 • osallistumalla toimintaan yhdessä edesauttamaan palvelujen ja paikalla valmistettujen tuotteiden laadun, määrän ja monimuotoisuuden kehitystä
 • myötävaikuttamaan luonnon ja alueen varojen suojeluun ja uudistamiseen, tuotanto- ja palvelumahdollisuuksien laajentamiseen ja maalaisväestön elämänlaadun parantamiseen.

Tuottajien, isäntien ja taiteilijoiden antaumuksellinen työ, yhteistyö ja yhteiskuntavastuu takaavat, että Balatonin ylämaassa tarjotuissa tuotteissa ja palveluissa heijastuvat paikalliset erikoispiirteet.

Laatumerkin saaneet paikalliset tuottajat kiinnittävät erityistä huomiota arvojen ja perinteiden säilyttämiseen siirtämällä seuraaville sukupolville osaamistaan ja kokemustaan, luovuuttaan ja alkuperäisaineiden käyttöä.